Homeopatia, nutrició, teràpia microbiològica i microimmunoteràpia